Bransje løsninger.

Når vi snakker kjøretøy og mobilt utstyr har alle bransjer unike behov og utfordringer som vi løser. 3dtracking brukes til å dokumentere hverdagen men også å styre virksomheten når de daglige små utfordringene oppstår som gjør at du må endre litt eller mye i planen. Som et resultat av vår erfaring med ulike bransjer vil vi her belyse noen av ulikhetene. Vi har flere ulike blackbokser å velge mellom slik at vi kan skreddersy en løsning etter dine krav og ønsker.


  • Transport
  • Anlegg
  • Grossister
  • Service
  • Kommuner
  • Mat og Drikke
  • Bud
  • Miljø Transport
  • Håndverkere
  • Sikkerhet


3dtracking I transportbransjen

For bedrifter I transportbransjen er konkurransefortrinnet med flåtestyring selvsagt. Å effektivt kunne ko-ordinere og lede et stort antall av kjøretøy krever adgang til relevant informasjon umiddelbart. Detaljerte rapporter og automatiske varslinger er med på å forenkle hverdagen. Med 3dtracking får transportbransjen verktøyet de trenger for å lede bedriften fremover i full fart.

Industry-focused challenges and solutions

Utfordringen Løsningen
Hvor er mine kjøretøy og eller sjåfører 3dTrack gir sanntids informasjon om status og lokasjon til alle kjøretøy og sjåfører, mens 3dHistory brukes til å gjennomgå tidligere aktivitet.
Manuelle rutiner for kontroll av dagsrapporter 3dReport gir en rask oversikt over utnyttelsen av alle kjøretøy og sjåfører som kan brukes til å avstemme dagsrapporter.
Uforutsette overtids kostnader 3dReport oversikt over all aktivitet inkludert full oversikt over alle turer med adresser og kjøretid og distanse.
Underforbruk av kjøretøy eller personell 3dReport gir oversikt over utnyttelsen av kjøretøyparken over tid og kan være med på avdekke ledig kapasitet.
Høye drivstoff og vedlikeholds kostnader 3dAlert gir påminnelser om tid for service og 3dFuel gir rapporter om drivstoff forbruk.
Savner sanntids informasjon og status på ordre og oppgaver 3dOrder gir deg full oversikt over dagens aktiviteter og status for disse.
Ineffektiv kjøring og mye tomgangstid 3dAlert kan gi varsel om farlig kjøring eller overdreven tomgangstid. 3dReport kan gi svar på hvor dagen blir borte ved å stå i kø.


3dtracking for anleggsbransjen

Anleggsmaskiner og utstyr representerer store investeringer og med drivstoff kostnader som konstant øker er det vitalt å drifte utstyret så effektivt som mulig. Også å forsikre seg om at materialer ankommer på rett tid til rett sted er en del av bildet. Med 3dtracking kan anleggsbransjen ha full oversikt over mobile resurser og sine prosjekter.

Industry-focused challenges and solutions

Utfordringen Løsningen
Hvor er mine kjøretøy og eller sjåfører 3dTrack gir sanntids informasjon om status og lokasjon til alle kjøretøy og sjåfører, mens 3dHistory brukes til å gjennomgå tidligere aktivitet.
Manuelle rutiner for kontroll av dagsrapporter 3dReport gir en rask oversikt over utnyttelsen av alle kjøretøy og sjåfører som kan brukes til å avstemme dagsrapporter.
Uforutsette overtids kostnader 3dReport oversikt over all aktivitet inkludert full oversikt over alle turer med adresser og kjøretid og distanse.
Underforbruk av kjøretøy eller personell 3dReport gir oversikt over utnyttelsen av kjøretøyparken over tid og kan være med på avdekke ledig kapasitet.
Høye drivstoff og vedlikeholds kostnader 3dAlert gir påminnelser om tid for service og 3dFuel gir rapporter om drivstoff forbruk.
Ensuring security of assets 3dAlert provides real-time warnings if an asset is moved out of its allowed area if there is any activity on an asset outside of working hours.
Ineffektiv kjøring og mye tomgangstid 3dAlert kan gi varsel om farlig kjøring eller overdreven tomgangstid. 3dReport kan gi svar på hvor dagen blir borte ved å stå i kø.
Compliance with legislation, safety and health standards 3dTrack provides real-time information on the status of vehicles/drivers/remote workers, while 3dAlert sends real-time warnings in case of any significant activity, such as a panic situation, speeding or temperature change.


3dtracking for grossister

Når vi snakker høye volumer verdifull last som repeteres daglig , ukentlig eller månedlig er flåtestyring og rute optimalisering forskjellen mellom suksess og fiasko. Ved å sørge for at resursene brukes så effektivt som mulig er 3dtracking verktøyet for grossister.

Industry-focused challenges and solutions

Utfordringen Løsningen
Hvor er mine kjøretøy og eller sjåfører 3dTrack gir sanntids informasjon om status og lokasjon til alle kjøretøy og sjåfører, mens 3dHistory brukes til å gjennomgå tidligere aktivitet.
Manuelle rutiner for kontroll av dagsrapporter 3dReport gir en rask oversikt over utnyttelsen av alle kjøretøy og sjåfører som kan brukes til å avstemme dagsrapporter.
Underforbruk av kjøretøy eller personell 3dReport gir oversikt over utnyttelsen av kjøretøyparken over tid og kan være med på avdekke ledig kapasitet.
Høye drivstoff og vedlikeholds kostnader 3dAlert gir påminnelser om tid for service og 3dFuel gir rapporter om drivstoff forbruk.
Savner sanntids informasjon og status på ordre og oppgaver 3dOrder gir deg full oversikt over dagens aktiviteter og status for disse.


3dtracking for service bransjen

Når din bransje kjennetegnes med kundens krav om uavbrutt service – trenger du maksimal effektivitet i din bilpark. 3dtracking kan hjelpe deg med å forkorte tiden på haste oppdrag, sette opp timeplaner for repeterende besøk og hjelpe teknikkerne å komme dit de skal på kortere tid alt for å minimalisere avvik og holde dine kunder fornøyd.

Industry-focused challenges and solutions

Utfordringen Løsningen
Hvor er mine kjøretøy og eller sjåfører 3dTrack gir sanntids informasjon om status og lokasjon til alle kjøretøy og sjåfører, mens 3dHistory brukes til å gjennomgå tidligere aktivitet.
Manuelle rutiner for kontroll av dagsrapporter 3dReport gir en rask oversikt over utnyttelsen av alle kjøretøy og sjåfører som kan brukes til å avstemme dagsrapporter.
Uforutsette overtids kostnader 3dReport oversikt over all aktivitet inkludert full oversikt over alle turer med adresser og kjøretid og distanse.
Underforbruk av kjøretøy eller personell 3dReport gir oversikt over utnyttelsen av kjøretøyparken over tid og kan være med på avdekke ledig kapasitet.
Savner sanntids informasjon og status på ordre og oppgaver 3dOrder gir deg full oversikt over dagens aktiviteter og status for disse.
Keeping in contact with mobile workers 3dGarmin provides real-time, two-way updates on work orders and deliveries, as well as messaging between users and drivers/remote workers through the in-vehicle Garmin satellite navigation unit.
Under-utilisation of mobile workers 3dReport highlights all remote worker activity over a given period, while 3dHistory allows a map-based view of all remote-worker movements.
Safety of mobile workers 3dAlert provides real-time warnings should any driver/remote worker press an installed panic button. Where personal trackers are used, this allows a user to call the remote worker and communicate with them if necessary.
Compliance with legislation, safety and health standards 3dTrack provides real-time information on the status of vehicles/drivers/remote workers, while 3dAlert sends real-time warnings in case of any significant activity, such as a panic situation, speeding or temperature change.


3dtracking I kommunal sektor

Dokumentasjon og effektivitet er viktig I kommunal sektor. 3dtracking brukes for å dokumentere at service til innbyggerne skjer etter oppsatte planer, dette er med på å gi forenkle bil administrasjon og rapporter over dagens gjøre mål.

Industry-focused challenges and solutions

Utfordringen Løsningen
Hvor er mine kjøretøy og eller sjåfører 3dTrack gir sanntids informasjon om status og lokasjon til alle kjøretøy og sjåfører, mens 3dHistory brukes til å gjennomgå tidligere aktivitet.
Manuelle rutiner for kontroll av dagsrapporter 3dReport gir en rask oversikt over utnyttelsen av alle kjøretøy og sjåfører som kan brukes til å avstemme dagsrapporter.
Uforutsette overtids kostnader 3dReport oversikt over all aktivitet inkludert full oversikt over alle turer med adresser og kjøretid og distanse.
Underforbruk av kjøretøy eller personell 3dReport gir oversikt over utnyttelsen av kjøretøyparken over tid og kan være med på avdekke ledig kapasitet.
Høye drivstoff og vedlikeholds kostnader 3dAlert gir påminnelser om tid for service og 3dFuel gir rapporter om drivstoff forbruk.
Ineffektiv kjøring og mye tomgangstid 3dAlert kan gi varsel om farlig kjøring eller overdreven tomgangstid. 3dReport kan gi svar på hvor dagen blir borte ved å stå i kø.
Keeping in contact with mobile workers 3dGarmin provides real-time, two-way updates on work orders and deliveries, as well as messaging between users and drivers/remote workers through the in-vehicle Garmin satellite navigation unit.
Under-utilisation of mobile workers 3dReport highlights all remote worker activity over a given period, while 3dHistory allows a map-based view of all remote-worker movements.
Safety of mobile workers 3dAlert provides real-time warnings should any driver/remote worker press an installed panic button. Where personal trackers are used, this allows a user to call the remote worker and communicate with them if necessary.
Compliance with legislation, safety and health standards 3dTrack provides real-time information on the status of vehicles/drivers/remote workers, while 3dAlert sends real-time warnings in case of any significant activity, such as a panic situation, speeding or temperature change.


3dtracking av mat og drikke

Ved transport av mat og drikke er det ofte temperaturen i lasten som er hovedfokuset. Med 3dtracking kan du dokumentere temperatur svingninger som følge av åpne dører ved lasting og lossing eller få varsling om temperaturen bryter sine øvre og nedre grenser. Alt for å forsikre at kunden får sine varer så friske som mulig.

Industry-focused challenges and solutions

Utfordringen Løsningen
Hvor er mine kjøretøy og eller sjåfører 3dTrack gir sanntids informasjon om status og lokasjon til alle kjøretøy og sjåfører, mens 3dHistory brukes til å gjennomgå tidligere aktivitet.
Manuelle rutiner for kontroll av dagsrapporter 3dReport gir en rask oversikt over utnyttelsen av alle kjøretøy og sjåfører som kan brukes til å avstemme dagsrapporter.
Underforbruk av kjøretøy eller personell 3dReport gir oversikt over utnyttelsen av kjøretøyparken over tid og kan være med på avdekke ledig kapasitet.
Høye drivstoff og vedlikeholds kostnader 3dAlert gir påminnelser om tid for service og 3dFuel gir rapporter om drivstoff forbruk.
Lack of information regarding temperature of cargo 3dTemperature provides real-time and historic temperature levels, as well as alerts to warn if temperatures move outside the allowed range.
Compliance with legislation, safety and health standards 3dTrack provides real-time information on the status of vehicles/drivers/remote workers, while 3dAlert sends real-time warnings in case of any significant activity, such as a panic situation, speeding or temperature change.


3dtracking for budbil

For budbiler er det nærmeste bil til oppdraget som gjelder, men også rapporter og varslinger ved ankomst eller avreise fra en kundelokasjon. Våre kunder i budbransjen jobber 24/7 akkurat som 3dtracking er tilgjengelig hele tiden hver dag.

Industry-focused challenges and solutions

Utfordringen Løsningen
Hvor er mine kjøretøy og eller sjåfører 3dTrack gir sanntids informasjon om status og lokasjon til alle kjøretøy og sjåfører, mens 3dHistory brukes til å gjennomgå tidligere aktivitet.
Manuelle rutiner for kontroll av dagsrapporter 3dReport gir en rask oversikt over utnyttelsen av alle kjøretøy og sjåfører som kan brukes til å avstemme dagsrapporter.
Underforbruk av kjøretøy eller personell 3dReport gir oversikt over utnyttelsen av kjøretøyparken over tid og kan være med på avdekke ledig kapasitet.
Høye drivstoff og vedlikeholds kostnader 3dAlert gir påminnelser om tid for service og 3dFuel gir rapporter om drivstoff forbruk.
Savner sanntids informasjon og status på ordre og oppgaver 3dOrder gir deg full oversikt over dagens aktiviteter og status for disse.
Ineffektiv kjøring og mye tomgangstid 3dAlert kan gi varsel om farlig kjøring eller overdreven tomgangstid. 3dReport kan gi svar på hvor dagen blir borte ved å stå i kø.


3dtracking for miljøtransport

Med 3dtracking har miljøtransport bransjen tilgang til å kontrollere sine ruter I forhold til tid og lokasjon for alt arbeid som er utført. Dette er viktig for å kunne samle inn informasjon om medgått tid og utføring av arbeidet. Kombinert med status informasjon på kjøretøyene i sann tid hjelper vi miljøtransportører å effektivisere sin dag.

Industry-focused challenges and solutions

Utfordringen Løsningen
Hvor er mine kjøretøy og eller sjåfører 3dTrack gir sanntids informasjon om status og lokasjon til alle kjøretøy og sjåfører, mens 3dHistory brukes til å gjennomgå tidligere aktivitet.
Manuelle rutiner for kontroll av dagsrapporter 3dReport gir en rask oversikt over utnyttelsen av alle kjøretøy og sjåfører som kan brukes til å avstemme dagsrapporter.
Underforbruk av kjøretøy eller personell 3dReport gir oversikt over utnyttelsen av kjøretøyparken over tid og kan være med på avdekke ledig kapasitet.
Høye drivstoff og vedlikeholds kostnader 3dAlert gir påminnelser om tid for service og 3dFuel gir rapporter om drivstoff forbruk.
Ineffektiv kjøring og mye tomgangstid 3dAlert kan gi varsel om farlig kjøring eller overdreven tomgangstid. 3dReport kan gi svar på hvor dagen blir borte ved å stå i kø.
Compliance with legislation, safety and health standards 3dTrack provides real-time information on the status of vehicles/drivers/remote workers, while 3dAlert sends real-time warnings in case of any significant activity, such as a panic situation, speeding or temperature change.


3dtracking for håndverkere

Med 3dtracking hjelper vi våre håndverks kunder med å dokumentere tid hos kunde. Vi hjelper de også med å dokumentere at bil parken kun brukes sporadisk utenom arbeidstid og dermed redusere fimabil skatten for rullende verksteder.

Industry-focused challenges and solutions

Utfordringen Løsningen
Hvor er mine kjøretøy og eller sjåfører 3dTrack gir sanntids informasjon om status og lokasjon til alle kjøretøy og sjåfører, mens 3dHistory brukes til å gjennomgå tidligere aktivitet.
Manuelle rutiner for kontroll av dagsrapporter 3dReport gir en rask oversikt over utnyttelsen av alle kjøretøy og sjåfører som kan brukes til å avstemme dagsrapporter.
Uforutsette overtids kostnader 3dReport oversikt over all aktivitet inkludert full oversikt over alle turer med adresser og kjøretid og distanse.
Underforbruk av kjøretøy eller personell 3dReport gir oversikt over utnyttelsen av kjøretøyparken over tid og kan være med på avdekke ledig kapasitet.
Keeping in contact with mobile workers 3dGarmin provides real-time, two-way updates on work orders and deliveries, as well as messaging between users and drivers/remote workers through the in-vehicle Garmin satellite navigation unit.
Under-utilisation of remote workers 3dReport highlights all remote worker activity over a given period, while 3dHistory allows a map-based view of all remote worker movements.
Safety of mobile workers 3dAlert provides real-time warnings should any driver/remote worker press an installed panic button. Where personal trackers are used, this allows a user to call the remote worker and communicate with them if necessary.
Compliance with legislation, safety and health standards 3dTrack provides real-time information on the status of vehicles/drivers/remote workers, while 3dAlert sends real-time warnings in case of any significant activity, such as a panic situation, speeding or temperature change.


3dtracking for sikkerhetsbransjen

Kontroll og sporbarhet er kritiske suksess faktorer I sikkerhetsbransjen. 3dtracking gir sikkerhetsbransjen en komplett oversikt over alle bevegelser også historiske. Våre kunder har tilgang til automatiske rapporter på besøk på hvert objekt, men også en varsling om et objekt ikke er besøkt i henhold til planen.

Industry-focused challenges and solutions

Utfordringen Løsningen
Hvor er mine kjøretøy og eller sjåfører 3dTrack gir sanntids informasjon om status og lokasjon til alle kjøretøy og sjåfører, mens 3dHistory brukes til å gjennomgå tidligere aktivitet.
Manuelle rutiner for kontroll av dagsrapporter 3dReport gir en rask oversikt over utnyttelsen av alle kjøretøy og sjåfører som kan brukes til å avstemme dagsrapporter.
Uforutsette overtids kostnader 3dReport oversikt over all aktivitet inkludert full oversikt over alle turer med adresser og kjøretid og distanse.
Underforbruk av kjøretøy eller personell 3dReport gir oversikt over utnyttelsen av kjøretøyparken over tid og kan være med på avdekke ledig kapasitet.
Ensuring security of assets 3dAlert provides real-time warnings if an asset is moved out of its allowed area if there is any activity on an asset outside of working hours.
Keeping in contact with mobile workers 3dGarmin provides real-time, two-way updates on work orders and deliveries, as well as messaging between users and drivers/remote workers through the in-vehicle Garmin satellite navigation unit.
Under-utilisation of remote workers 3dReport highlights all remote worker activity over a given period, while 3dHistory allows a map-based view of all remote worker movements.
Safety of mobile workers 3dAlert provides real-time warnings should any driver/remote worker press an installed panic button. Where personal trackers are used, this allows a user to call the remote worker and communicate with them if necessary.
Password Reminder

Please enter your user name and press the "send" button.