Hold styr. Hold deg i bevegelse.

3dtracking setter deg i stand til å lede dine mobile ressurser med maksimal effektivitet. Ved bruk av den seneste teknologien, gir 3dtracking kommunikasjons linje mellom kontor og ute enhetene. Ved hjelp av denne kommunikasjonen kan du måle og lede dine ressurser i sann tid – noe som øker din produktivitet og styring av hverdagen.


  • Kjøretøy
  • Motorsykler
  • Utstyr
  • Hengere
  • Containere
Hvordan 3dtracking overvåker kjøretøyer

3dtracking bruker ledende GPS og modem teknologi installert i dine kjøretøy for å og deg et utvalg av funksjoner. Fra grunnleggende real tids sporing til krevende flåtestyrings løsninger, er vi her for å gi deg en løsning uansett nivå.:

3dTrack - Live sporing og monitorering
3dHistory - Historisk tilbake blikk på dine bevegelser og aktiviteter
3dReport - Over 30 detaljerte rapporter
3dAlert - Over 20 varslinger på ønsket eller uønsket aktivitet
3dOrder - Måling av kjøretøyenes oppgaver
3dGarmin - To veis kommunikasjon mellom kontor og kjøretøy for meldinger og ordre
3dFuel - Drivstoff målinger og analyse

I tillegg til disse tjenestene kan 3dtracking utvides med flere tjenester som:

- Panikk knapp
- Fører id
- Temperatur logging
- CanBUS integrasjon for avansert kjøretøy diagnostikk
- Lastebærer id for å identifisere hvilken lastebærer som er i bruk på hvilken bil
- Fartsskriver nedlasting
- Skreddersydde rapporter og varslinger

Fordeler med 3dtracking systemet

Vårt mål er å bidra til å spare deg for kostnader ved å øke effektiviteten. Bedre oversikt over kostnader til drivstoff, overtid, forsikring og kjøretøy vedlikehold er med på finne de mange små utgiftene som kan kuttes. Alle funksjoner du finner i 3dtracking har ett mål for øyet og det er å redusere dine kostnader med flåten samtidig som vi øker produktiviteten.

Målbare effektivitets økninger og kostnads reduksjoner:

- Økt utnyttelse av kjøretøy parken
- Reduksjon i overtid blant sjåfører
- Reduksjon i unødig kjøring, og dermed redusert drivstoff og drifts kostnader
- Øke dine kunders tilfredshet med deg som leverandør
- Øke sikkerheten for medarbeidere og overholde bestemmelser for alene arbeidende
Hvordan 3dtracking overvåker motorsykler

3dtracking bruker ledende GPS og modem teknologi installert i dine motorsykkler for å og deg et utvalg av funksjoner. Fra grunnleggende real tids sporing til krevende flåtestyrings løsninger, er vi her for å gi deg en løsning uansett nivå:

3dTrack - Live sporing og monitorering
3dHistory - Historisk tilbake blikk på dine bevegelser og aktiviteter
3dReport - Over 30 detaljerte rapporter
3dAlert - Over 20 varslinger på ønsket eller uønsket aktivitet
3dOrder - Måling av kjøretøyenes oppgaver
3dFuel - Drivstoff målinger og analyse

I tillegg til disse tjenestene kan 3dtracking utvides med flere tjenester som:

- Panikk knapp
- Fører id
- Skreddersydde rapporter og varslinger

Fordeler med 3dtracking systemet

Vårt mål er å bidra til å spare deg for kostnader ved å øke effektiviteten. Bedre oversikt over kostnader til drivstoff, overtid, forsikring og kjøretøy vedlikehold er med på finne de mange små utgiftene som kan kuttes. Alle funksjoner du finner i 3dtracking har ett mål for øyet og det er å redusere dine kostnader med flåten samtidig som vi øker produktiviteten.

Målbare effektivitets økninger og kostnads reduksjoner:

- Økt utnyttelse av kjøretøy parken
- Reduksjon i overtid blant sjåfører
- Reduksjon i unødig kjøring, og dermed redusert drivstoff og drifts kostnader
- Øke dine kunders tilfredshet med deg som leverandør
- Øke sikkerheten for medarbeidere og overholde bestemmelser for alene arbeidende
Hvordan 3dtracking overvåker eiendeler

24/7 overvåking av ditt mobile utstyr er den beste måten å beskytte din investering. 3dtracking måler ditt utstyrs aktiviteter og bevegelser – for å forsikre deg om at ditt utstyr er beskyttet mot tyveri, uautorisert bruk og misbruk.

3dtracking bruker ledende GPS og modem teknologi installert i utstyret for å og deg et utvalg av funksjoner:

- Gang tid på motor – for vedlikehold og service
- Varsling om utstyret forlater anleggs plassen
- Varsling om utstyret brukes utenom arbeids tid

Disse 3dtracking verktøyene kombineres for å gi deg et kraftig verktøy for utstyrs kontroll:

3dTrack - Live sporing og monitorering
3dHistory - Historisk tilbake blikk på dine bevegelser og aktiviteter
3dReport - Over 30 detaljerte rapporter
3dAlert - Over 20 varslinger på ønsket eller uønsket aktivitet
3dFuel - Drivstoff målinger og analyse

I tillegg til disse tjenestene kan 3dtracking utvides med flere tjenester som:

- Skreddersydde rapporter og varslinger

Fordeler med 3dtracking systemet

Vårt mål er å bidra til å spare deg for kostnader ved å øke effektiviteten. Bedre oversikt over kostnader til drivstoff, overtid, forsikring og kjøretøy vedlikehold er med på finne de mange små utgiftene som kan kuttes. Alle funksjoner du finner i 3dtracking har ett mål for øyet og det er å redusere dine kostnader med flåten samtidig som vi øker produktiviteten.

Målbare effektivitets økninger og kostnads reduksjoner:

- Økt utnyttelse av utstyret
- Reduksjon i drivstoff og vedlikeholds kostnader
- Reduksjon i hendelser av tyveri og vandalisme
Hvordan 3dtracking overvåker trailere

Med 3dtracking vil du ha 24/7 synlighet på dine hengere og lasten de har med seg. 3dtracking bruker ledende GPS og modem teknologi installert i trailerne for å måle bevegelse og aktivitet. Denne informasjonen er så i bruk for:

- Sporing av traileren når den beveger seg
- Varsling om traileren forflyttes etter å ha bli huket av en bil (uautorisert bruk eller tyveri)
- Måling av statuser som temperatur og dør åpning lukking
- Øke utnyttelsen av trailerparken

Disse 3dtracking verktøyene kombineres for å gi deg et kraftig verktøy for trailer kontroll:

3dTrack - Live sporing og monitorering
3dHistory - Historisk tilbake blikk på dine bevegelser og aktiviteter
3dReport - Over 30 detaljerte rapporter
3dAlert - Over 20 varslinger på ønsket eller uønsket aktivitet

I tillegg til disse tjenestene kan 3dtracking utvides med flere tjenester som:

- Trailer ID ( for å identifisere hvilken henger som er på hvilken bil)
- Dør åpen eller lukket
- Temperatur
- Skreddersydde rapporter og varslinger

Fordeler med 3dtracking systemet

Vårt mål er å bidra til å spare deg for kostnader ved å øke effektiviteten. Bedre oversikt over kostnader til drivstoff, overtid, forsikring og kjøretøy vedlikehold er med på finne de mange små utgiftene som kan kuttes. Alle funksjoner du finner i 3dtracking har ett mål for øyet og det er å redusere dine kostnader med flåten samtidig som vi øker produktiviteten.

Målbare effektivitets økninger og kostnads reduksjoner:

- Økt utnyttelse av trailer parken
- Reduksjon i vedlikeholds kostnader
- Reduksjon i hendelser av tyveri og vandalisme
Hvordan 3dtracking overvåker containere

Med 3dtracking vil du ha 24/7 synlighet på dine containere og lasten de har med seg. 3dtracking bruker ledende GPS og modem teknologi installert i containeren for å måle bevegelse og aktivitet. Denne informasjonen er så i bruk for:

- Sporing av containeren når den beveger seg
- Varsling om containeren forflyttes fra et pre definert område (uautorisert bruk eller tyveri)
- Måling av statuser som temperatur og dør åpning lukking
- Øke utnyttelsen av container flatten

Disse 3dtracking verktøyene kombineres for å gi deg et kraftig verktøy for container kontroll:

3dTrack - Live sporing og monitorering
3dHistory - Historisk tilbake blikk på dine bevegelser og aktiviteter
3dReport - Over 30 detaljerte rapporter
3dAlert - Over 20 varslinger på ønsket eller uønsket aktivitet

I tillegg til disse tjenestene kan 3dtracking utvides med flere tjenester som:

- Container dør åpen eller lukket
- Temperatur
- Skreddersydde rapporter og varslinger

Fordeler med 3dtracking systemet

Vårt mål er å bidra til å spare deg for kostnader ved å øke effektiviteten. Bedre oversikt over kostnader til drivstoff, overtid, forsikring og kjøretøy vedlikehold er med på finne de mange små utgiftene som kan kuttes. Alle funksjoner du finner i 3dtracking har ett mål for øyet og det er å redusere dine kostnader med flåten samtidig som vi øker produktiviteten.

Målbare effektivitets økninger og kostnads reduksjoner:

- Økt utnyttelse av container parken
- Reduksjon i hendelser av tyveri og vandalisme ev uautorisert adgang
Password Reminder

Please enter your user name and press the "send" button.