Styr bedriften I en ny rettning.

For mange bedrifter er konkurranse fortrinnet å styre sin flåte og utstyr så effektivt som mulig. 3dtracking gir deg verktøyene du trenger for å få maksimum utnyttelse av dine mobile ressurser, for å øke din produktivitet og ditt overskudd.


  • 3dTrack
  • 3dHistory
  • 3dReport
  • 3dAlert
  • 3dOrder
  • 3dCommunicate
  • 3dFuel
3dTrack gir deg et sanntids bilde av nøkkel informasjonen fra din flåte med kjøretøy, sammen med rask tilgang til aktivitet hittil i dag. Denne informasjonen inkludere sist kjente posisjon og hastighet og andre målte verdier som temperatur og åpne eller lukkede dører. De som ønsker mer informasjon kan også få turtall og drivstoff nivå.

Utover status informasjonen beskrevet ovenfor vil 3dtracking også gi deg et detaljert bilde av dagens bevegelser. Distanse kjørt, start stopp lokasjoner og detaljert aktivitet log og grafer som kombinert gir deg en oppsummering av flåtens aktivitet fra ett skjermbilde.

Utfordringer for bedriften 3dTrack løsningen Kunde fordeler
Utnyttelse av sjåfører og bilparken Sanntids posisjon om kjøretøy, sjåfør i hvilken bil og hastighet samt statuser Redusert overtid og færre bortkastede km
Mye tomgangstid, høy hastighet og uønsket kjøre adferd Detaljerte tur rapporter inkludert start og stopp tider samt tomgangstid og snitt hastighet Reduksjon i hastighet medfører også reduserte drivstoff og vedlikeholdskostnader
Savner sanntids oversikt og evne til å reagere på haste oppdrag Mulighet for å lokalisere kjøretøy og finne hvilket som er nærmest til lokasjonen Reduksjon i reaksjonstid på hasteoppdrag og økt kunde tilfredshet
Sjåfør støtte og sikkerhet i jobben Detaljerte tur rapporter inkludert start og stopp tider samt tomgangstid og snitt hastighet Daglig rapportering og faktura grunnlag øker bevistheten om sjåførens verdi for bedriften

Kunde scenario

Kunde bruker 3dTrack + 3dHistory og oppnår å frigi 10 til 12 timer pr kjøretøy pr måned grunnet øket produktivitet

At an average cost of £30/hour, this means our customers are gaining between £3,000 - £3,600 per vehicle per year.*

* This calculation is based on the average utilization gain and revenue per utilization hour of customers surveyed by 3dtracking.
3dHistory gir deg muligheten til å se på all historikk for dine kjøretøy eller utstyr, dette inkluderer distanse, start/stopp lokasjoner og tider på lokasjon, detaljerte grafer over kjøring samt statusen for alle målte innganger som tenning, temperatur eller dører.

Utfordringer for bedriften 3dHistory løsningen Kunde fordeler
Utnyttelse av sjåfører og bilparken Sanntids posisjon om kjøretøy, sjåfør i hvilken bil og hastighet samt statuser Redusert overtid og færre bortkastede km
Mye tomgangstid, høy hastighet og uønsket kjøre adferd Detaljerte tur rapporter inkludert start og stopp tider samt tomgangstid og snitt hastighet Reduksjon i hastighet medfører også reduserte drivstoff og vedlikeholdskostnader
Savner sanntids oversikt og evne til å reagere på haste oppdrag Mulighet for å lokalisere kjøretøy og finne hvilket som er nærmest til lokasjonen Reduksjon i reaksjonstid på hasteoppdrag og økt kunde tilfredshet
Sjåfør støtte og sikkerhet i jobben Detaljerte tur rapporter inkludert start og stopp tider samt tomgangstid og snitt hastighet Daglig rapportering og faktura grunnlag øker bevistheten om sjåførens verdi for bedriften

Kunde scenario

Kunde bruker 3dTrack + 3dHistory og oppnår å frigi 10 til 12 timer pr kjøretøy pr måned grunnet øket produktivitet

At an average cost of £30/hour, this means our customers are gaining between £3,000 - £3,600 per vehicle per year.*

* This calculation is based on the average utilization gain and revenue per utilization hour of customers surveyed by 3dtracking.
Med 3dReport har du adgang til aktivitet i din flåte via 30 rapporter når du trenger de eller satt opp som faste rapporter på e post pr dag uke eller måned. 3dReport gir deg muligheten til å lage rapportene som PDF, Excel, CSV eller html.

3dReport gir deg full innsikt og kontroll over din flåte og dermed dine kostnader og effektivitet.

Utfordringer for bedriften 3dReport løsningen Kunde fordeler
Tidsforbruk ved rapportering av arbeidstid Mulighet for å rapportere på sjåfør nivå, arbeidstid og distanse kjørt Bedre kontroll med timelister og redusert administrasjon
Unøyaktig føring av kjøretøy kostnader som parkering, bommer og ferjer Mulighet for sjåføren å registrere kostnader når de oppstår via 3dtracking.mobi Hurtig og riktig rapporter av kostnader som kan faktureres kunde som del av turen
Manuelle skjema som ikke gir oversikt over tid Velg mellom 30 rapporter i flere formater (PDF, Excel, CSV and HTML) Mulighet for å måle effektivitet over tid
Sikkerhet med tanke på hvem som har tilgang til flåtestyrings systemet Mulighet til å begrense brukere slik at de bare har tilgang til sine kjøretøy og rapporter Kontroll og sikkerhet for at dine data ikke misbrukes

Kunde scenario

Customers using 3dReport reduce overtime by 5 - 8 hours per driver per month as a result of accurate time and cost reporting.

At an average cost of £15/hour, this means our customers are saving between £3,600 - £5,760 per driver per year in overtime wages.*

* This calculation is based on the average overtime reduction and hourly overtime wage of customers surveyed by 3dtracking.
3dAlert gir deg 24/7 overvåking av dine kjøretøy og utstyr for å varsle hver gang et kjøretøy eller utstyr trigger en av de parameterne du har satt. Det være seg ankomst til en spesifikk adresse eller bruk i helgen.

Med varsling på epost eller sms gir 3dAlert deg full oversikt over din virksomhet slik du selv har satt opp reglene.

Utfordringer for bedriften 3dAlert løsningen Kunde fordeler
Unødvendige kostnader som et resultat av høyhastighet og dårlig kjørestil 24/7 monitorering av dine kjøretøy og sjåfører innen for gitte rammer Reduserer kostnader som følge av forbedret kjørestil
Uautorisert bruk av bedriftens kjøretøy og utstyr Mulighet for varsling om utstyr brukes utenom arbeids tid Reduksjon av privatkjøring
Redusert produktivitet og økt overtid som resultat av dårlig planlegging og lange pauser Mulighet for varsling når det skjer om noen uønsket hender Redusert overtidskostnad som følge av lange pauser eller dårlig planlegging
Sen reaksjon på kritiske hendelser Velg mellom varsling på e post eller sms Du kan gripe inn umiddelbart

Kunde scenario

Customers using 3dAlert reduce their mileage-related expenses (fuel + wear-and-tear) by between £300 - £400 per month as a result of the reduction in private mileage and improved driving style.

This means our customers are saving between £3,600 - £4,800 per vehicle per year.*

* This calculation is based on the average monthly saving of customers surveyed by 3dtracking.
3dOrder gir deg oversikt over dagens oppgaver, gir deg nøyaktig oversikt over når hver oppgave startes og avsluttes. Samt viser hvilke oppgaver som gjenstår for dagen.

Å kunne se hvilke oppgaver som er påbegynt og hvilke som gjenstår i sann tid gir deg oversikten til å utnytte kjøretøyflåten optimalt.

Utfordringer for bedriften 3dOrder løsningen Kunde fordeler
Unødvendige kostnader grunnet lite effektiv administrasjon av oppgaver og ordrer Gir deg en grafisk oversikt over alle oppgaver og ordrer i kartet og hvor bilen er i forhold til disse Gir en produktivites økning og reduserte drivstoff kostnader ved å effektiviser ordre tildelingen
Lav produktivitet og høye kostnader grunnet dårlig rute planlegging Sjåførene får sine ordre som sms eller 3dtracking.mobi eller 3dCommunicate Reduserer tomkjøring som følge av bedre ruteplanlegging
Unøyaktig tilbakemeldinger til kunde med tanke på å være ajur i forhold til dagsplanen Real tids oppdatteringer av fremdriften Oversikt over hvor er vi i forhold til dags planen, hvem er tidlig ferdig og hvem blir sene

Kunde scenario

Customers using 3dOrder achieve a productivity increase of 3 - 5 additional trips per vehicle per month as a result of improved trip allocation.

At an average cost of £75 per trip, this means our customers are saving between £2,700 - £4,500 per vehicle per year.*

* This calculation is based on the average number of additional trips and revenue gain p[er trip of customers surveyed by 3dtracking.


3dCommunicate gir deg 2-veis kommunikasjon mellom bil og kontor, noe som gir rask og effektiv fordeling av oppgave. Du kan også på kontoret se om meldingen er lest i bil.

Folk på farten er innenfor rekkevidde. Med Garmin fleet 590 3dcommunicate gir deg navigasjon og kommunikasjon i samme enhet. For kunder som ønsker en fastmontert løsning med mulighet for temperatur og eller varsling for åpne dører eller krantid har vi også løsninger for dette. Garmin dezl optimalisert for store biler eller Garmin nuvi advanced kan koples opp mot eksistrerende 3dtracking blackbokser via en spesialkabel og gir samme 3dcommunicate funksjonalitet som Garmin fleet 590.*Utfordringer for bedriften 3dCommunicate løsningen Kunde fordeler
Unødvendig kommunikasjon mellom kontor og bil Direktemeldinger mellom bil og kontor reduserer behovet for telefon samtaler Frigir tid ved å ringe tilbake
Sen reaksjon på endringer i løpet av dagen Hurtig utveksling av viktige endringer sørger for at både sjåfør og kontor har riktig status Reduserer bom turer om ordre er endret i løpet av dagen
Unødvendig tomkjøring eller omveier grunnet dårlige rutevalg Direkte rutebergening i Garmin gps Naviger til funksjon følger med ordren
Manglende oversikt over sjåfører og statuser Fører id registreres på Garmin enheten for å gi oversikt over hvem som kjører hvilken bil Bedre oversikt over hvem gjorde hva når og hvor lenge
For å komme i kontakt med oss om 3dcommunicate bruk Kontakt Oss siden.

Kunde Erfaringer

Kunder som bruker 3dCommunicate sparer ofte 8 til 10 timer pr måned pr kjøretøy som følge av redusert kjøretid og raskere kommunikasjon.

Med en timespris på kr 300, kan dette medføre en besparelse på 2400 til 3000 pr mnd.a

* Kombinasjonen mellom Garmin Dezel / Nuvi og eksisterende blackboks er avhengig av.
a Dette regnestykket er basert på tilbakemelding fra eksisterende kunder i 3dtracking.
Med stigende drivstoffpriser er drivstoff økonomi viktig for alle bilflåter. 3dFuel gir deg detaljerte rapporter og grafer for å vise drivstoff forbruket over tid, kan også utvides med varslinger ved plutselige endringer som følge av tyveri eller lekkasje.

Med 3dFuel kan du ta kontroll over dine drivstoffkostnader og dokumentere dine utslipp.

Utfordringer for bedriften 3dFuel løsningen Kunde fordeler
Høye drivstoff kostnader grunnet tyveri og falske kvitteringer 24/7 overvåking mot hurtige fall i tank nivå. Enkel måte å sjekke drivstoff kvitteringer mot fyllinger Minimalisere drivstoff tyveri og dårlige rapporter for fyllinger
Høyt forbruk grunnet dårlige kjørevaner eller manglende service på bilparken Økning i snittforbruk kan være tidlig varsel på kommende reperasjoner Kan også være med på å oppmuntre til miljøvennlig kjøring
Umulig å parre kostnader med oppdrag og kunder Drivstoff forbruket kan dokumenteres på alle turer og dermed også mot alle oppdrag Mulighet for å dokumentere ekstra kostnader ved spesielt krevende oppdrag

Kunde scenario

Customers using 3dFuel achieve a fuel reduction 15 - 20 litres per vehicle per day as a result of improved driving styles and improved vehicle service schedules.

At an average cost of £1.35 per litre, this means our customers are saving between £4,860 - £6,480 per vehicle per year.*

* This calculation is based on the average fuel reduction and fuel cost of customers surveyed by 3dtracking.
Password Reminder

Please enter your user name and press the "send" button.